Monday, October 12, 2009

The Ugly Truth

The Ugly Truth... think, think and think!

"Perempuan jarang sekali percaya kalau suaminya yang mahu berkahwin dua disebabkan cinta dan bukannya SEX. Tapi kalau ada pun yang percaya ianya disebabkan oleh cinta, belum tentu suaminya berkahwin dua disebabkan cinta, seperti yang dikatakannya." Ugly kan?

0 comments:

Post a Comment

About me

My photo
Between Reality and Fantasy...